Kapcsolat

Rendelő címe: 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 57.

Bejelentkezés és felvilágosítás: 30/916-0942

E-mail: karcsudoki@banoka.hu

Rendelési idő:

Hétfő: 12.30 - 14.00
Kedd: 8.30 - 11.00
Csütörtök: 12.00 - 16.00

Vizsgálatok módja

Az alkalmassági vizsgálatok lebonyolításának rendje

A dolgozók alkalmassági vizsgálatra küldéséért minden esetben a munkáltató a felelős. A munkáltató munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot és véleményezését a "Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra" elnevezésű nyomtatvány pontos, (kockázatértékelés alapján) kitöltésével és cégszerű aláírásával kéri. beut.karton-1.pdf

A vizsgálat napján a vizsgálatra kötelezett dolgozó a megadott időpontban köteles megjelenni. Ha a dolgozó a vizsgálaton saját hibájából nem jelenik meg, munkába nem állítható. Ha a már foglalkoztatott dolgozó nem jelenik meg a számára kötelezően előírt vizsgálaton, a munkakörében való további munkavégzéstől a vizsgálat elvégzéséig el kell tiltani!

A munkaköri alkalmasság véleményezése csak a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Ha a dolgozó, vagy a munkáltató a döntéssel nem ért egyet, joga van a II. fokú foglalkozás-egészségügyi szervhez fellebbezni. A II. fok döntéséig a már kiadott I. fokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény szerint kell eljárni.

A foglalkozás-egészségügyi orvos a dolgozó vizsgálata után a „Munkaköri orvosi alkalmassági vélemény” megnevezésű nyomtatványon alkalmas, nem alkalmas, vagy ideiglenesen nem alkalmas véleményt ad. Az orvos az adott munkakör ellátására vonatkozó korlátozásokat is előírhat, továbbá a vizsgálati eredmények alapján a rendeletekben javasoltaknál rövidebb érvényességi időt is megállapíthat.

Az alkalmassági vélemény 1  példányban készül a munkaügy számára, melyet a munkavállalónak ad át az egészségügyi szolgáltató.

A munkáltató az orvosi alkalmassági vizsgálatok érvényességi idejéről köteles nyilvántartást vezetni és ennek alapján a dolgozókat időszakos orvosi vizsgálatra küldeni.

Azon munkavállaló esetében, akit azonos munkakörben ismételten foglalkoztatnak, az alkalmassági vélemény a munkaviszony megszűnését követően 6 hónapig érvényes, ha a dolgozó egészségi állapotában nem állt be változás.

 

Előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok

A munkáltató ezt a vizsgálatot a “Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” című nyomtatvány első oldalának kitöltésével kéri beut.karton-1.pdf. A vizsgálat alkalmával általános belgyógyászati, sz.e. szakorvosi vizsgálat, vizeletvizsgálat, szemészeti szűrés mindenkinél, meghatározott munkaköröknél kiegészítő szakvizsgálatok történnek.

Az előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatkor a munkavállaló hozza magával:

 • személyi igazolványát és TAJ-kártyáját,
 • „Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” elnevezésű kitöltött és cégszerűen aláírt nyomtatványt,
 • a foglalkozás eü. szolgálat által adott adatlapot, melynek első oldalát a munkavállaló töltse ki,
 • az egészségi állapotára vonatkozó orvosi leleteket, háziorvosa által vezetett egészségügyi kezelési kiskönyvet, esetleges munkaképességcsökkenésére, rokkantságára, baleseti-, egészségkárosodási- stb. járadék esetén az ezekre vonatkozó orvosi leleteket és határozatokat,
 • az esetlegesen szükségessé váló kiegészítő szakvizsgálat/ok/ leleteit
 • 1 éven belüli tüdőszűrő vizsgálat leletét, ha van.

Az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat menete:

 • a felvételes bejelentkezése
 • vizeletvizsgálat
 • anamnézis-felvétel
 • látásvizsgálat
 • általános belgyógyászati vizsgálat
 • sz.e. beutalás kiegészítő szakvizsgálatokra
 • leletek értékelése
 • tanácsadás, javaslatok
 • az alkalmassági vélemény kiadása

 

Időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok

A munkaköri orvosi alkalmasság vizsgálatát a “Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” nyomtatvány első és hátsó oldalának pontos kitöltésével és a cégszerű aláírással kell kérni beut.karton-1.pdf beut.karton-2.pdf. Az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok gyakoriságát a munkavállaló életkora, kísérő betegségei, a munkakörülmények és az egészségkárosító tényezők figyelembe vételével a foglalkozás-egészségügyi szakorvos állapítja meg.

Az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatkor a munkavállaló hozza magával:

 • személyi igazolványát, TAJ-kártyáját,
 • „Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” elnevezésű, a hátoldalán pontosan kitöltött és cégszerűen aláírt nyomtatványt,
 • a foglalkozás eü. szolgálat által adott adatlapot, melynek első oldalát a munkavállaló töltse ki,
 • egészségi állapotára vonatkozó, esetleges orvosi leleteit,
 • a kiegészítő szakvizsgálat(ok) leleteit,
 • 1 éven belüli tüdőszűrő vizsgálat leletét, ha van.

Az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat menete:

 • a dolgozó bejelentkezése
 • vizeletvizsgálat
 • a korábban felvett anamnézis kiegészítése
 • látásvizsgálat
 • általános belgyógyászati vizsgálat
 • sz.e. beutalás kiegészítő szakvizsgálatokra
 • leletek értékelése
 • tanácsadás, javaslatok
 • az alkalmassági vélemény kiadása

   

  Soron kívüli munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet:

  a) munkáltató

  1. ha a dolgozó a munkáját valami miatt nem tudja biztonságosan ellátni, pontosan megjelölve a vizsgálat kérésének okát
  2. ha a dolgozó 30 napot meghaladó ideig volt keresőképtelen, munkába állítása előtt
  3. ha alkalmazottja GYES-ről, GYED-ről jött vissza - a munkafelvétel előtt
  4. ha a dolgozó túlmunkát végez vagy rendszeresen túlórázik, ill. rendszeres éjszakai beosztásban dolgozik
  5. ha munkakörülmények a munkahelyen megváltoztak
  6. ha a dolgozót foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció vagy munkabaleset éri.

  b) dolgozó

  1. ha munkáját egészségromlás miatt biztonságosan ellátni nem tudja
  2. ha aktuális egészségromlása foglalkozásával, munkájával összefügghet
  3. betegség, vagy terhesség miatti munkakör változtatás céljából.

  c.) foglalkozás-egészségügyi orvos

  1. ha tudomására jut, hogy a dolgozónál egészségkárosodás következett be
  2. ha a munkahelyen egészségkárosító hatást észlel.

  d.) háziorvos vagy kezelőorvos

  e.) iskolaorvos

  Szakképzésre beiskolázott dolgozó esetében, ha az tanulmányait nem tudja megfelelően végezni, vagy a gyakorlati foglalkozásokon ismételten nem felel meg.

  f)  ÁNTSZ

  g) munkaügyi központ

  A soron kívüli munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatkor a munkavállaló hozza magával:

  • személyi igazolványát, TAJ-kártyáját,
  • „Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” elnevezésű, az első oldalon pontosan kitöltött és cégszerűen aláírt nyomtatványt, melyen „A vizsgálat oka” - ként a „soron kívüli” szöveget kell aláhúzni,
  • a foglalkozás eü. szolgálat által adott adatlapot, melynek első oldalát a munkavállaló töltse ki,
  • soron kívüli vizsgálatot kérő szervtől írásbeli tájékoztatást, munkáltatói véleményt, stb. a kért vizsgálat indokolásához,
  • a soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatot indokoló orvosi, szakorvosi leleteket, zárójelentéseket, OOSZI szakvéleményt, stb.

  A soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat menete:

  • a dolgozó bejelentkezése
  • a soron kívüli vizsgálat okának tisztázása
  • állapotváltozásával kapcsolatos leletek értékelése sz.e. kiegészítő szakorvosi vizsgálatokkal
  • vizeletvizsgálat
  • a korábban felvett anamnézis kiegészítése
  • látásvizsgálat
  • általános belgyógyászati vizsgálat
  • leltek összesítése
  • tanácsadás, javaslatok
  • az alkalmassági vélemény kiadása

   

  Záróvizsgálat

  Záróvizsgálatot kell végezni - a foglalkoztatás vagy a tevékenység megszűnésekor - olyan munkaköröknél, melyek a dolgozó tartós egészségkárosodásához vezethettek. beut.karton-1.pdf

  A záróvizsgálat menete:

  • a dolgozó bejelentkezése
  • vizeletvizsgálat
  • a korábban felvett anamnézis kiegészítése
  • látásvizsgálat
  • általános belgyógyászati vizsgálat
  • munkakörhöz kötött kötelező vizsgálatok elvégzése
  • leletek összesítése
  • javaslatok
  • törzslapkivonat és záróvizsgálati lelet kiadása

   

  Ahhoz, hogy a rendeletekben előírtak szerint lehessen végezni az orvosi alkalmassági vizsgálatokat, szükséges, hogy a cég foglalkozás-egészségügyben dolgozó orvosai és szakápolói pontosan ismerjék

  1. a munkahelyeket,
  2. a munkakörülményeket,
  3. a munkafolyamatokat, technológiákat,
  4. az alapanyagokat, adalékanyagokat, a végtermékeket, melléktermékeket, hulladékanyagokat
  5. a foglalkozási ártalmak megelőzése érdekében hozott munkavédelmi szabályokat
  6. egyéni védőeszközöket
  7. a dolgozók és az egyes munkahelyek megbetegedési statisztikáját

  Ezen adatok megismerése érdekében a foglalkozás-egészségügyi orvosoknak és a szakápolóknak szabad és korlátlan bejárást kell biztosítani a cég valamennyi munkahelyére. Új termék, technológia bevezetése, új anyagok felhasználása, új munkavédelmi szabályok és védőeszközök bevezetése stb. előtt ezekről a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot pontosan tájékoztatni kell.

  A foglalkozás-egészségügyben dolgozó orvosok és szakápolók a fenti ismeretekért titoktartási kötelezettséget vállalnak.