Kapcsolat

Rendelő címe: 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 57.

Bejelentkezés és felvilágosítás: 30/916-0942

E-mail: karcsudoki@banoka.hu

Rendelési idő:

Hétfő: 12.30 - 14.00
Kedd: 8.30 - 11.00
Csütörtök: 12.00 - 16.00

Üzemorvosi kalauz

A 89/1995 (VII.14) Korm. rendelet szerint a munkáltatók kötelesek alkalmazottaik számára foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) alapszolgáltatást biztosítani.

A Preventio Med. Kft. és Preventio Bt. szakorvosai megszervezik és elvégzik a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, az időszakos és soronkívüli szűréseket.

Foglalkozás-egészségügyi szolgálat: olyan, elsősorban preventív szolgálatot jelent, amelynek feladata egyrészt a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) felkutatása, folyamatos ellenőrzése. Másrészt javaslattétel ezek egészséget nem károsító szinten tartásának módszereire. Harmadrészt a munka adaptálása a munkavállalók képességeihez testi, szellemi és lelki egészségi állapotuknak megfelelően. Negyedrészt a munkavállalók egészségének ellenőrzése munkájukkal kapcsolatban.

Az üzemorvosi vizsgálatok ára, tartalma és gyakorisága a rendeletben kategorizált munkakörök szerint központilag meghatározott.

A Foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) alapszolgáltatás tényleges vállalási díja – a Magyar Orvosi Kamara ajánlásai alapján - egyedi megállapodás során jön létre a szerződést befolyásoló tényezők figyelembe vételével (összlétszám, munkaerővándorlás, stb.).

 

Munkába lépés előtt foglalkozás egészségügyi vizsgálatra szükséges küldeni a munkavállalót, mely a munkáltató felelőssége. Ezt a vizsgálatot a Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra beut.karton-1.pdf beut.karton-2.pdf című kockázatértékelés alapján kitöltött, aláírt és lebélyegzett vizsgálatkérő nyomtatványon kell igényelni az üzemorvostól.

A Preventio Med. Kft. és Preventio Bt. vállalja, hogy igény szerint évente elküldi elektronikus vagy írott formában a munkavállalók üzemorvosi alkalmassági vizsgálatának lejárati idejét, hogy a munkáltató tervezni tudja, mikor hány munkavállalót kell vizsgálatra küldenie.

A munkáltató kötelessége alkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi osztályba (A, B, C, D) történő besorolása, melyben a Preventio Med Kft. segítséget tud nyújtani.

A munkáltató feladata a létszám, munkakör, illetve a besorolási változásokat az üzemorvos felé évente legalább egyszer, írásban jelezni.

Az eredményes együttműködés érdekében foglalkozás egészségügyi szerződés hatályba lépésekor a munkavállalói létszámot, munkaköröket és a már elkészült kockázatbecslési jegyzőkönyvet szükséges az üzemorvosnak átadni, illetve másolatban vagy elektronikus úton eljuttatni.

A szolgáltatás díja (kiszámlázásra kerülő összeg) a szerződésben rögzített létszám valamint az elvégzett többlet vizsgálatok alapján kerül megállapításra. (Többlet vizsgálatnak számít a szerződéses létszám feletti alkalmassági vizsgálatok elvégzése.) A rendeletben kötelezően előírt, kiegészítő szakorvosi vizsgálat (pl.: labor vizsg., tüdőszűrés, ultrahang, szemészeti vizsg., biológiai expozíciós mutatók laboratóriumi vizsgálatai) térítés-köteles, melynek költségei a munkáltatót terhelik.

   

  4. számú melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

  A tevékenységek foglalkozás-egészségi osztályba sorolása


  "A" foglalkozás- egészségi osztály

  Gazdasági tevékenységek

  1. Bányászat
  2. Kohászat

  fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik az "A" foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

  Ugyanebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandó:

  1. rákkeltőkkel exponáltak,
  2. sugárzó anyagokkal,
  3. ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók,
  4. állatkísérletes munkakörökben foglalkoztatottak,
  5. korkedvezményre jogosító munkakörökben foglalkoztatottak,
  6. munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók,
  7. a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók, függetlenül a tevékenység ágazati osztályától.

   

  "B" foglalkozás-egészségi osztály

  Gazdasági tevékenységek

   

  1. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás
  2. Építőipar
  3. Élelmiszerek és italok gyártása
  4. Dohánytermékek gyártása
  5. Textíliák gyártása
  6. Ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és -festés
  7. Bőrkikészítés, bőrtermékek és Lábbeli gyártása
  8. Fafeldolgozás
  9. Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás
  10. Vegyi alapanyagok és termékek gyártása
  11. Gumi és műanyag termékek gyártása
  12. Nemfém ásványi termékek gyártása
  13. Nyersanyag visszanyerése hulladékból
  14. Szárazföldi és csővezetékes szállítás
  15. Vízi szállítás
  16. Légi szállítás
  17. Bútorgyártás
  18. Egészségügyi és szociális ellátás
  19. Állategészségügyi tevékenység
  20. Nyomdaipari termékek gyártása

  fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a "B" foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

   

  "C" foglalkozás-egészségi osztály

  Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók az "A" foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat

  1. ipari,
  2. szolgáltató,
  3. kutató,
  4. számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos

  fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, a "C" foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

   

   

   

  "D" foglalkozás-egészségi osztály

  Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók a

  1. kutatás-szervezési,
  2. kulturális,
  3. oktatási,
  4. egyéb adminisztratív

  tevékenységet végző munkavállalók, továbbá az "A", a "B" és a "C" foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályokba nem sorolt munkavállalói.